“کارآفرینی اجتماعی” تلاش میکنه دنیارو جای بهتری کنه!!!

دنیای ما در قرن بیست و یکم سرشار از مشکلات متنوع و عظیمه. نابرابری اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و غیره در همه جای جهان وجود داره و در بسیاری از نقاط زمین نه تنها رو به کاهش نیست، بلکه رو به افزایش هم هست. بحران جهانی آب، گرم شدن زمین، در دسترس نبودن امکانات بهداشتی و سلامت برای همه مردم، گرسنگی و سوءتغذیه، فقر، ایدز، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیابان زایی، از میان رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و آب و خاک، و امثل این‌ها؛ آن قدر این بحران‌ها بزرگ و همه گیر هستن که حتی صرفا با نام بردن عناوین و تیتر این بحران‌ها سر گیجه می‌گیریم.

دولت‌ها قادر نیستن این مشکلات را به تنهایی حل کنن، و ای بسا(!) که بسیاری از این مشکلات ریشه در تصمیمات اشتباه خودشون داشته باشه. از سوی دیگه، خیریه‌ها هم قادر به حل بسیاری از این مشکلات نیستن. به همین دلیل گروهی با استفاده از روش‌های مختلف ارزش آفرینی به سراغ حل این مسائل رفتن و به این ترتیب کارآفرینی اجتماعی درست شده.

اما چه کاری از دست ما بر میاد؟ کارآفرینی اجتماعی اصلا چیه؟ به ما چه کمکی میکنه؟