“گروه ما” با راه اندازی “اتاق فکر و کارگاه اجتماعی شْسِرْپُ” در حدود دو سال است که توجه خود را معطوف به مبحث کارآفرینی اجتماعی کرده است.

شْسِرْپُ در حال حاضر داره محتوای آموزشی رو بر پایه آموزه‌های مبحث کارآفرینی اجتماعی دسته بندی و تجربه می‌کنه تا بتونه قدم مثبتی در حوزه آموزشی برداره! ما با تمرکز ویژه روی کودکان چهار تا شش سال و نوجوان‌های دوره دوم متوسطه در تلاشیم برای رسیدن به آرزو‌هامون …

 مدرسه کارآفرینی اجتماعی شْسِرْپُ پنج + یک اصل آموزشی داره.