“گروه ما” با راه اندازی “اتاق فکر و کارگاه اجتماعی شسرپ” در حدود سه ساله که توجه خودش رو معطوف به مبحث کارآفرینی اجتماعی کرده.

شسرپ از مقدار قابل توجهی “غر” تشکیل شده که بجای زده شدن در حال بر طرف شدنن! ما بعد از چندین سال فعالیت توی حوزه‌های مختلف، در حال حاضر با توجه به آموزه‌های مبحث کارآفرینی اجتماعی در تلاشیم با “شسرپ” اولین برند کارآفرینی اجتماعی کشور رو ایجاد کنیم.  شسرپ داستان حال و هوای “ماهی سفید کوچولو” عه که داره تلاش می‌کنه، می‌جنگه و براش مهم اینه که بودن یا نبودنش چه اثری در زندگی دیگران داره!

شسرپ یک نگرشه! یک عامل مداخله‌گر…