“گروه ما” با راه اندازی “اتاق فکر و کارگاه اجتماعی شْسِرْپُ” در حدود دو سال است که توجه خود را معطوف به مبحث کارآفرینی اجتماعی کرده است.

شْسِرْپُ با برگزاری رویدادهای هفتگی با موضوعات مختلف سعی داره نگرشش رو ترویج بده و کم‌کم دوستانش رو با کارآفرینی اجتماعی آشنا کنه! به بهونه‌های مختلف دور هم جمع می‌شیم تا بفهمیم چطور می‌تونیم حال اطرافمون رو بهتر کنیم! همین…

با رویداد‌هامون آشنا بشین واگر دوست دارشتین به سراغمون بیاین! “اگر میآیید نرم  و آهسته”.