“جشنواره موجودات پیشنهادیِ درخواستی از خدا”

این رویداد که در قالب مسابقه برنامه ریزی شده یه رویداد آموزشی‌ـ‌تجربی با موضوعی هیجان انگیزه که قراره باعث خیلی چیزها بشه! این خیلی چیزها همشون بر می‌گردن به مباحثی که توی مدرسه کارآفرینی اجتماعی شسرپ اولویت ماست.

شسِرپُ یک نگرش است! یک عامل مداخله‌گر برای ایجاد تغییر.